ביטוח אבדן כושר עבודה

ביטוח אבדן כושר עבודה

ביטוח אבדן כושר עבודה נועד להגן על המבוטח מפני מצבים בהם לא יוכל להמשיך לעבוד ולהתפרנס בכוחות עצמו. הכיסוי מבטיח פיצוי במקרה של תאונה או מחלה, המונעת מהמבוטח להמשיך ולעסוק במקצוע בו עסק ערב קרות מקרה הביטוח (וזאת לעסוק במקצועות צווארון לבן כמו עורך דין רופא וכו') או אי יכולת לעסוק בכל עיסוק סביר אחר (למקצועות הצווארון הכחול).
חשוב לדעת כי הפיצוי המקסימלי שניתן לרכוש בפוליסה זו הוא עד 75% מההכנסה הממוצעת בשנה שקדמה לאירוע הביטוח (הנוסח המחייב הינו המופיע בפוליסות).
בעת רכישת פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה יש להקפיד על ציון העיסוק של המבוטח במדוייק, לשים לב לתקופת ההמתנה בפוליסה (תקופה ראשונית שבה לא מקבלים פיצוי למרות שנמצאים באובדן כושר), וכן למשתנים נוספים כגון, קיזוז מול תשלומים להם זכאי המבוטח מול ביטוח לאומי, או הרחבה לאובדן כושר עבודה חלקי (להיות זכאי לפיצוי גם אם האובדן כושר חלקי).
מרכיב נוסף והכרחי הוא שחרור מתשלום פרמיה במקרה של אובדן כושר עבודה (הכוונה שתשלום הפוליסה ימשך על חשבון חברת הביטוח בתקופת האי כושר).
אבדן כושר עבודה (אכ"ע) זמני או תמידי, מלא או חלקי, נקבע רפואית על ידי רופא תעסוקתי. התגמולים המשולמים בגינו הנם בהתאם לתנאי הפוליסה ולרוב נקבעים על סכום נמוך משכר המבוטח (עד 75% מן השכר). הרציונל העומד מאחורי פיצוי בגובה 75% מהשכר ולא 100% מהשכר הינו שיהיה למבוטח רצון לחזור לעבודה היות ומרוויח פחות.
ביטוח אובדן כושר עבודה ניתן לרכישה על ידי המבוטח עצמו, במידה והינו עצמאי אזי העלות לביטוח זה מהווה הוצאה מוכרת. או בפוליסת ביטוח מנהלים  שבה רשאי המעביד להוסיף פיצוי חודשי בגין אובדן כושר עבודה של העובד המבוטח על חשבון המעביד וגם כאן מהווה הוצאה מוכרת למעביד ולא ניזקף הכנסה לעובד. פיצוי זה מוכר לצורכי מס ומוגבל לעד 2.5% ממשכורתם של כלל העובדים המבוטחים של אותו מעביד.
אובדן כושר עבודה ספציפי לעיסוק – אובדן כושר עבודה למקצועות נבחרים, שבו המבוטח יקבל פיצוי במידה ומבחינה רפואית לא יכול להמשיך ולעסוק בעיסוק שעבד טרום הפגיעה.
אובדן כושר עבודה מתחלק למוחלט וחלקי:
  • מוחלט: לפחות 75% שלילת כושר עבודה. ואז הפיצוי יהיה מלא לפי הנקוב בפוליסה.
  • חלקי: 25-74% שלילת כושר עבודה. ואז הפיצוי יהיה חלקי לפי הנקוב בפוליסה.
אובדן כושר עבודה בפרמיה קבועה:
כסוי של פיצוי חודשי לפי המוגדר בפוליסה. הפרמיה נקבעת לפי גיל המבוטח בעת רכישת הביטוח ואינה מתייקרת, למעט היותה צמודה למדד.
אובדן כושר עבודה בפרמיה משתנה:
כיסוי של פיצוי חודשי לפי המוגדר בפוליסה. הפרמיה נקבעת לפי גיל המבוטח בעת רכישת הביטוח ומשתנה מדי שנה.
דילוג לתוכן