ביטוח בריאות פרטי

ביטוח בריאות פרטי

שרותי הבריאות במדינת ישראל

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי משנת 1995, מבוססת מערכת הבריאות בישראל על שלושה רבדים של ביטוח בריאות:
  1. ביטוח חובה – חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
  2. שרותי בריאות נוספים (שב"ן) – המשלים של קופות החולים.
  3. ביטוח רפואי פרטי – משווק על ידי חברות הביטוח בישראל.
חוק הבריאות הממלכתי, מעניק את הזכות לכל אזרח במדינת ישראל, להיות שייך לאחת מקופות החולים הקיימות במדינה.  זכות זו מקנה לאזרח סל שרותי בריאות בכל הנוגע לטיפול במחלות שגרתיות, בדיקות, תרופות, מתן חיסונים ופעולות רפואיות שכיחות נוספות. כל זאת על פי פרסומים ועדכונים של השרותים על ידי המדינה (דהיינו, סל השרותים ניתן לשינויים מעת לעת הן לטובה והן לרעה, על ידי החלטת המדינה).
שרותי הבריאות הנוספים של קופות החולים (הבטוחים המשלימים של קופות החולים – אלו אינם חובה אלא על פי בחירת החבר/ה), מעניקים בנוסף לביטוח הבסיסי של קופות החולים, כיסויים לטיפולים נוספים שחסרים בביטוח הבסיסי.  מדובר על תקנון (לא חוזה ביטוח) אשר כל חברה מפרסמת עם מכלול השרותים שניתן לקבל דרך ביטוח זה.  חשוב לציין שהתקנון משתנה מעת לעת על ידי החלטת החברה המבטחת/קופת החולים הן לטובה והן לרעה. ניתן להכנס לאתרים של קופות החולים ולקרוא בזמן אמת על השרותים הניתנים כיום.
ביטוחי הבריאות הפרטיים בחברות הביטוח, מיועדים לאפשר פתרונות רפואיים למצבים הדורשים עלויות גבוהות כגון ניתוחים, השתלות ותרופות וזאת ללא תלות בקופות החולים.
ביטוח הבריאות הפרטי נועד להבטיח למבוטח את הטיפול הטוב ביותר על פי דעתו של המבוטח ועל פי בחירתו הבלעדית, ללא דחיות ועיכובים העלולים להיווצר במערכת הבריאות הציבורית.
מבוטחי הביטוח הפרטי, יזכו לרופאים הטובים ביותר (ניתן לבחור רופאים מרשימת הסדר עם חברות הביטוח או שלא מהרשימה ואז יהיו זכאים להחזר בהתאם לתשלום לרופא הסדר, כך שבמילים אחרות ניתן לבחור כל רופא מומחה שהמבוטח בוחר), בארץ או בחו"ל, ללא תורים או המתנה ובתנאים הטובים ביותר!!
ביטוחי הבריאות הינם דינמיים ומעניקים כיסויים רחבים.  כל ביטוחי הבריאות מורכבים ממספר כיסויים מרכזיים ותוספות.  להלן תאור כללי של ביטוח הבריאות הפרטי:
  • ניתוחים ותחליפי ניתוח.
  • ניתוחים בחו"ל.
  • השתלות.
מודעות לצורך בביטוח בריאות הולכת וגדלה בקרב הציבור, ניתן לראות שרב הציבור במדינת ישראל מחזיק בביטוח בריאות פרטי.

מדוע ביטוח משלים של קופות החולים אינו מספיק בימינו?

ככל שתוחלת החיים עולה, אנו נזקקים לכיסוי ביטוחי לאורך שנים רבות יותר.  קופות החולים, העובדות בצורה קיבוצית ומתאימות את הפרמיה לפי קבוצות גיל, לא יכולות לספק מענה לצרכים הייחודיים של כל אדם.  בקופות החולים לא קיימת אפשרות להחרגה רפואית והן מקבלות חברים לקופה בכל מצב בריאותי.  מציאות זאת גורמת לכך שהקופה מתחייבת לדאוג לעמיתים רבים, בעלי מצבים רפואיים שונים.  כך נוצר מצב של עומס כלכלי על המערכת וקופות החולים מנועות מלספק לכל לקוח ולקוח את כל צרכיו הרפואיים.
סל הבריאות מספק מגוון של טיפולים ותרופות אך כמו כל דבר אחר, גם סל הבריאות מוגבל בסוג וכמות הטיפולים והתרופות אשר האזרח יכול לקבל.  דווקא במצבי החרום בהם נדרש סוג מיוחד של טיפול או תרופות שאינם בסל הבריאות, על מנת שהמטופל יוכל לשפר את סיכוייו להרפא, אנו מגלים כי הכיסוי של סל הבריאות אינו מספק.  יתרה מכך, בעקבות השינויים שחלו בשנת 2008, לקופות החולים אסור למכור כיסוי עבור תרופות שאינן בסל הבריאות ובכך נוצר מצב בו הקטינו את הזכויות של כלל המבוטחים בשרותים המשלימים של קופות החולים ואלה נותרו ללא כיסוי מתאים.

מהם היתרונות של ביטוח בריאות פרטי?

  • חיתום רפואי – לעומת הנעשה בקופות החולים, חברות הביטוח מתנות את הביטוח הרפואי בחיתום רפואי.  זאת אומרת, בודקות את מצב בריאותו של כל לקוח, טרם החתימה על הפרמיה ויכולות להתאים לכל לקוח פתרון ייעודי עבורו.  לכן, יכולות חברות הביטוח להעניק שרותים נרחבים יותר ואיכותיים יותר בהתאם לפרמיה שרכשת. מטרת חברת הביטוח אינה לדאוג לכלל, כפי שמחוייבת לעשות קופת החולים, אלא לך, למבוטח/ת שהותאמה לו/לה פוליסה אישית.
  • זכויות קבועות – ביטוח הבריאות בחברת הביטוח מעוגן בחוזה קבוע, כך שלא מצפות לך הפתעות ביום שתדרש לתביעת זכויותיך.  מיום החתימה, זכויותיך קבועות ומוגנות.  זאת בשונה מהביטוחים המשלימים של קופות החולים בהם ניתן לשנות את התקנון ולהקטין כיסויים גם לאחר ההצטרפות.  בביטוח בריאות פרטי את/ה לא תתקל/י במצב בו לאחר שנים של תשלום הקטינו או בטלו את הכיסויים עליהם שילמת.
  • ביטוח הבריאות הפרטי הינו לכל חייו של המבוטח וחברת הביטוח לא יכולה לבטלו (אלא רק במקרה שהמבוטח הפסיק לשלם).
לכל אזרח במדינת ישראל יש ביטוח בריאות בסיסי במסגרת החוק.  לביטוח בסיסי זה רבים מאתנו מוסיפים את הביטוח המשלים של קופות החולים שנועד לשדרג ולשפר את הכיסוי הקיים.  אך חוק הבריאות הממלכתי מגביל את קופות החולים במגוון השרותים הנוספים שהן יכולות להציע למבוטח.
הביטוח הפרטי מעניק הגנה מקיפה ומשמעותית, גם כשמדובר במקרים מצילי חיים ובעצם מספקים פתרון למגבלות הקיימות ומאפשרים שרותים רפואיים איכותיים וזמינים בעלות המתאימה לכל אחד.
תכניות הביטוח המגוונות מעניקות למבוטח לבחור ברופא המטפל, המנתח, המרדים, בית החולים, המבוטחים חשופים לטכנולוגיות מתקדמות וכל זאת תוך ליווי אישי ויחס חם.
ביטוח הבריאות הפרטי מאפשר למבוטח שליטה מלאה בתהליכים הרפואיים ללא המתנה לאישורים ותלות בוועדות שונות במשרד הבריאות ו/או בקופות החולים.

חשוב ביותר !!!

בעקבות ועדת גרמן והחלטת הפיקוח במדינת ישראל, הוחלט לבצע שינוי דרמטי בנושא ביטוח הבריאות הפרטי אשר יכנס לתוקף מה 01/02/2016 (וזאת אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון).
על פי השינוי, פוליסות הביטוח החדשות יהיו פוליסות זהות בין כל חברות הביטוח ויכילו כיסוי שמוכתב מראש (כיסוי אשר יכיל פחות באופן משמעותי מהמוצע בפוליסות כיום, הפוליסה העתידית כלל לא ברת השוואה לפוליסה הקיימת בשוק כיום).
אנו נעמוד לשרותכם ונעזור לכם להתאים את התכנית המתאימה ביותר עבורכם, תכנית זאת תבנה בהתאם לרצונות ולצרכים שלכם ובכפוף להיצע הכיסויים המוצע בשוק.
דילוג לתוכן