ביטוח דירה

ביטוח דירה

ביטוח דירה, מבנה ותכולה

ביתנו הוא נכס יקר ששוויו נע בין מאות אלפי שקלים למיליוני שקלים. ברוב המקרים זהו הרכוש היקר ביותר הנמצא בבעלותנו.
מטרת ביטוח הדירה היא להגן על המבנה ועל תכולת הדירה מפני סיכונים שונים העלולים לגרום לנזקים כספיים משמעותיים. ביטוח דירה מיועד למי שמעונין להגן על ביתו ורכושו מפני אירועים שונים העלולים להותירו ללא קורת גג.
פוליסת  מבנה ביטוח דירה- נותנת כיסוי למקרים של שריפה, נזקי מים (הצפה או שיטפונות) ונזקים עקב אסונות טבע (רעידת אדמה, סופה, שיטפון וכדומה). בנוסף, הפוליסה כוללת כיסוי לנזק  הניגרם לצד שלישי ונזקים שנגרמו לדירה עקב פריצה או עקב נזק בזדון.
ניתן להוסיף לפוליסת המבנה גם כיסוי לתכולת הדירה בגין סיכוני פריצה גניבה ושריפה.
חשוב לציין שבעת רכישת דירה עם משכנתא – הבנק המלווה מחייב את הלווה לבצע ביטוח מבנה דירה.

ביטוח בתים משותפים

הסיכונים אליהם חשופים דיירי הבית המשותף נוגעים, לפני הכול, לנזקים העלולים להיגרם לרכוש המשותף. בהגדרה זו נכללים חדרי מדרגות, מעליות, חדרי ביטחון (מקלטים וממ"דים), חדרי שירותים שונים (חדר משחקים, חדר כושר, חדר אופניים, חדר כביסה), בריכות שחייה, חניות, מתקנים בגינת הבית ועוד.
בנוסף, חשופים הדיירים לסיכוני חבות שונים. אלה כוללים בעיקר חבות מעבידים (לגנן, למנקה, לאב בית וכו') וכן אחריות ביטוחית כלפי צד ג' (לאורחי הדיירים, לנותני שירות שמגיעים לבניין וכו').
אך הסיכון הגדול ביותר טמון במצב של נזק משמעותי לבניין המגורים. במצב כזה דיירים שרכשו ביטוח יקבלו אומנם את הפיצוי מחברת הביטוח שלהם, אך לא יוכלו להקים את דירתם ואת השטחים המשותפים מחדש, משום שייתכן שלדיירים האחרים בבניין שלא רכשו ביטוח לא תהיה יכולת כלכלית להשתתף במימון הקמת הבניין מחדש. זהו היתרון המשמעותי בעריכת פוליסת בתים משותפים על ידי ועד הבית – ביטוח החלקים המשותפים וניהול התביעה על ידו.
דילוג לתוכן