המודל הצ'יליאני עשה עליה

המודל הצ'יליאני עשה עליה

                                                01/12/2015
כיום, מרבית הכספים במוצרי החיסכון הפנסיוני מנוהלים במסלולי ברירת המחדל, מסלולים "כלליים" (כ-30% מניות) ללא התחשבות במאפייניו של כל חוסך – גילו, מצבו המשפחתי, גישתו לסיכון ומוצרים נוספים שברשותו.
ב-01.01.2016 יכנס לתוקפו חוזר "מסלולי השקעה בקופות גמל" שיצר מסלולי השקעה-ברירת מחדל המותאמים לגילו של החוסך. חשוב לציין שהחוזר חל על קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים ופוליסות תגמולים לעצמאיים מכל סוג (כלומר אינו חל על קרנות השתלמות ופוליסות שאינן קופות ביטוח).
במסגרת המודל תלוי גיל ינוהלו שלושה מסלולי השקעה:
א. מסלול השקעה שמדיניות ההשקעה מתאימה לעמיתים שגילם אינו עולה על 50.
ב. מסלול השקעה שמדיניות ההשקעה מתאימה לעמיתים שגילם לפחות 50.
ג. מסלול השקעה שמדיניות ההשקעה מתאימה לעמיתים שגילם לפחות 60.
במסגרת המודל יופעל "מנגנון שיוך והעברה אוטומטי" אשר יעביר את כספי החיסכון למסלול המתאים לגילו, עם הגיעו לקבוצת הגיל הבאה.
המודל כאמור יוגדר כברירת מחדל עבור כל חוסך שיצטרף לחיסכון הפנסיוני החל בינואר 2016, במידה ולא יבחר במסלול השקעה אחר באופן מפורש.
חוסכים שלהם חשבונות קיימים יוכלו לבקש ביוזמתם להעביר את כספי החיסכון (הפקדה שוטפת וחיסכון מצטבר) למודל תלוי גיל כאמור. הלקוח יכול לבקש מעבר שכזה ב"אזור האישי שלי" באתרי כל חברות הביטוח, באופן עצמאי וללא טפסים.
חשוב לציין כי המסלולים הכלליים ימשיכו להתנהל בעבור לקוחות קיימים לרבות המשך הפקדות שוטפות אך יהיו סגורים למצטרפים חדשים.
כמובן שהגופים המוסדיים רשאים לנהל מסלולי השקעה נוספים דוגמת מסלולים מתמחים באפיק או במכשיר השקעה (אג"ח, מניות, חו"ל, מחקי מדד וכד') וכן מסלולים המתמחים באוכלוסיית יעד (אוהבי סיכון, מייעדים למשיכה בזמן הקרוב וכד').
אז מה עכשיו?
בימים אלו נשלחים אליכם מכתבים מפורטים לנושא האפשרות להצטרף למודל תלוי גיל וכן אם חל שינוי בשמו של מסלול ההשקעה במוצר שלכם. מי שרוצה להצטרף למודל כאמור חייב לבקש זאת באופן אקטיבי.
לסיכום,
האוצר אומנם קבע מסלול שמקטין את הסיכון עם הגיל אך אין זאת אומרת שכל העמיתים חייבים לאמץ את המודל אל ליבם, אחרי הכל לכל אחד צרכים שונים והרכב נכסים שונה ולעיתים מסלול זה אינו מתאים לחוסך גם אם גילו מתקרב לגיל הפרישה.
לקוחות בעלי אוריאנטציה פיננסית נמוכה וחסרי ידע והתמצאות בשוק ההון עשויים למצוא נחמה במסלולי המודל המוצע.
בכל מקרה כל אחד זקוק לתכנון מסלולי ההשקעה שלו לפי סוג המוצר והמיסוי שבו, גילו, מצבו המשפחתי, הרכב הנכסים שלו, היחס שלו לסיכון ויעדי החיים שברצונו להשיג – המשמעות של עוד 1% בתשואה לשנה יכולה להיות הרבה מאוד כסף בפרישה.
דילוג לתוכן