קרן השתלמות

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא תוכנית חסכון לשכירים ועצמאיים לטווח קצר ובינוני אשר מאפשרת למשוך את הסכומים הנצברים בתום 6 שנים מהפקדה ראשונה או בתום 3 שנים לעמית שהגיע לגיל הפרישה.
בדרך כלל, הפרשת המעביד לקרן הינה בגובה 7.5% מהשכר (כפוף לתקרת שכר, נכון ל2015, בגובה 15,712 ש"ח לחודש) והעובד מפריש 2.5%.  ברם, ניתן להפריש בארחוזים נמכוים יותר תוך שמירה על יחס זה.
עצמאי יכול להפריש עד 7% מתקרת הכנסה המתעדכנת כל שנה על ידי רשות המיסים.
כספי החסכון שיצטברו בעתיד, יהיו פטורים ממס ויאפשרו משיכה הונית (סכום חד פעמי) של הכספים וזה בשונה מחסכונות פנסיונים אחרים.  חשוב לציין שהפדיון לאחר 6 שנים, פשוטר ממס הן על הקרן והן על הרווחים.
יתרון נוסף לקרן ההשתלמות הוא האפשרות להעביר את הכספים שנצברו בה לקרן השתלמות אחרת, בכל זמן שיבחר לעשות כן.  הכספים שנצברו שומרים על הוותק גם בקרן החדשה.
יש לציין שחלק גדול מהיועצים ממליצים ללקוחותיהם להתיחס לקרן ההשתלמות כחלק מהפנסיה לגיל פרישה, ולכן ממליצים לא למשוך את הכספים עד גיל הפרישה, ובמועד הפרישה מה שנצבר יהווה חלק מהפנסיה.
ניתן לקבל הלוואות מקרן ההשתלמות וזאת במקום למשוך קרנות השתלמות שהינן נזילות (כלומר, שעברו וותק של 6 שנים).
עצמאי, אנו מזמינים אותך להיכנס ולפתוח עבורך קרן השתלמות
וליהנות מטיפול אישי ומסור שלנו
דילוג לתוכן