קרן פנסיה

קרן פנסיה

קרן פנסיה

קרן פנסיה – תוכנית חיסכון עם אלמנטים של ביטוח שמטרתה חיסכון לגיל פרישה. בעת הגעה לגיל פרישה, קבלת קצבה חודשית לכל החיים.
מטרת החיסכון לקרן פנסיה הינה לאפשר לנו הכנסה קבועה לאחר הפרישה מהעבודה, אשר תחליף את ההכנסה משכר. החיסכון לפנסיה מתבצע לרוב לאורך עשרות שנים ומתחיל בעודינו צעירים וממשיך עד יום הפרישה.  הכסף נשמר בקופה וצובר ריבית (במידה ויש), והוא זמין לנו כאשר אנחנו "יוצאים לפנסיה" בצורה של גמלה חודשית – כמו משכורת חודשית לכל החיים.

סוגי פנסיה

פנסיית זקנה

פנסיה המשולמת לזכאים החל בהגיעם לגיל מסוים ולכל חייהם. בדרך כלל, גיל הזכאות לפנסיה הוא גיל הפרישה (גיל הפרישה שהיה נהוג בישראל מראשיתה עד שנת 2004 הוא 65 שנה לגברים ו-60 שנה לנשים. על פי חוק גיל פרישה התשס"ד-2004, הועלה גיל זה בהדרגה ל-67 שנה לגברים ו-62 שנה לנשים). עם זאת, בתוכניות פנסיה שונות (פרטיות, ציבוריות וממשלתיות) ניתן להגדיר גיל פרישה השונה מגיל הפרישה הכלל ארצי או גילי פרישה מיוחדים למקצועות שונים. כמו כן, בתוכניות פנסיה שונות ניתן להקדים את הפרישה לפני גיל הפרישה הרגיל (בדרך כלל תמורת הפחתה של שיעור הפנסיה) או לדחות את מועד הפרישה (בדרך כלל עם תוספת לפנסיה בשל הדחייה). יציאה לפנסיה לפני גיל הפרישה קרויה פנסיה מוקדמת.

פנסיית נכות

פנסיה המשולמת במקרה של איבוד כושר העבודה. פנסיית נכות יכולה להיות משולמת לתקופה מוגבלת (פנסיית נכות זמנית, במקרה של איבוד זמני של כושר העבודה) או לכל התקופה עד הגיע הנכה לזכות קבלת פנסיית זקנה (פנסיית נכות תמידית). הפנסיה יכולה להיות פנסיית נכות מלאה (במקרה איבוד מלוא כושר העבודה, או 75% מכושר זה) או פנסיה נכות חלקית (כאשר משולמת פנסיית נכות מופחתת המהווה פיצוי על איבוד חלקי של כושר העבודה).

פנסיית שאירים

פנסיה המשולמת לשאירי הזכאי (העובד המבוטח בפנסיה או האדם שבוטח באופן פרטי או הפנסיונר) במקרה של מותו. המוגדרים כשאירים הם: בן/בת הזוג של הנפטר, ילדיו של הנפטר (עד הגיעם לגיל מסוים, 18 או 21 או אף לכל החיים אצל יתומים שאינם מסוגלים לכלכל את עצמם) וכן פנסיות לשאירים אחרים התלויים בנפטר כמוגדר בתקנון תוכנית הפנסיה.
ניתן לשנות את האלמנטים הביטוחיים בקרן פנסיה, לדגומא: הקטנת פנסיית הנכות ובכך להגדיל את פנסיית הזקנה.  ישנם מסלולים רבים בנושא זה ועל הלקוח לבחור את המסלול המתאים לו.
חשוב לציין שקרן הפנסיה הינה תקנון בלבד ולא חוזה ועל כן ניתנת לשינוי מעת לעת על ידי החברה המנהלת ובאישור המפקח על הביטוח.
כמו כן, בקרן הפנסיה אין מקדם קצבה מובטח דהינו, לא ניתן לדעת מה יהיה גובה הפנסיה החודשית בהגיע המבוטח לגיל פרישה.  רק במועד הפרישה נקבע גובה הקצבה החודשית וגם קצבה זו נתונה לשינויים במהלך השנים לאחר התחלת קבלתה
דילוג לתוכן