test

ביטוח בריאות פרטי

שרותי הבריאות במדינת ישראל על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי משנת 1995, מבוססת מערכת הבריאות בישראל על שלושה רבדים של ביטוח בריאות: ביטוח חובה – חוק ביטוח בריאות ממלכתי. שרותי בריאות נוספים (שב"ן) – המשלים של קופות החולים. ביטוח רפואי פרטי – משווק על ידי חברות הביטוח בישראל. חוק הבריאות הממלכתי, מעניק את הזכות לכל […]

דילוג לתוכן